مطالعه گروهی با رنگی رنگی - شعر رضا کاظمی - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر رضا کاظمی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر رضا کاظمی

شعرها رو میشه معجزه ی ادبیات دونست. گاهی اونقدر به احساسات درونی ما نزدیکن که با مطالعه شون حس می کنیم یک گفتگوی آهنگین با دوستی قدیمی رو تجربه کردیم.

مطالعه ی شعر وقت زیادی نمی گیره، هزینه ای هم نداره اما به راحتی میتونه روزمون رو زیباتر کنه، مخصوصا اگر این شعر با مفهوم و ارزشمند باشه. برای همین هم رنگی رنگی براتون شعرهایی از گوشه و کنار ایران و جهان دستچین کرده تا این کار رو براتون ساده تر کنه. امروز هم می خوایم شعر زیبایی از ” رضا کاظمی ” رو باهم مطالعه کنیم.

18

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...