مطالعه گروهی با رنگی رنگی - داستان کوتاه گوساله - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – داستان کوتاه گوساله

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – داستان کوتاه گوساله

یکی از بارزترین ویژگی های داستان های کوتاه این هست که یک دریچه به یک اتفاق و یا زندگی شخصی باز میکنند و بدون پرداختن به جزئیات پیامی رو در متن کوتاهی به خواننده منتقل میکنند، در اینجا یک داستان کوتاه به نام گوساله اثر پائولو کوئیلو گذاشتیم. نظر شما در مورد این داستان چی هست؟ چه مسیرهای اشتباهی هستند که بدون تفکر به دلیل اون ها، دنبالشون میکنید؟

27

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...