مطالعه گروهی با رنگی رنگی - داستان کوتاه شادی - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – داستان کوتاه شادی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – داستان کوتاه شادی

گاهی وقت ها یک مطلب کوتاه میتونه حسابی ما رو به فکر فرو ببره، ما امروز یک داستان کوتاه به نام شادی گذاشتیم، شادی یکی از چیزهایی هست که وقتی به بقیه انتقالش بدیم بیشتر میشه، یادمون باشه هیچوقت برای شادی خودمون دل کس دیگه ای رو نشکنیم.

1

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...