چالش رنگی 4 مرداد - روز خیلی لبخند زدن - رنگی رنگی

چالش رنگی ۴ مرداد – روز خیلی لبخند زدن

چالش رنگی ۴ مرداد – روز خیلی لبخند زدن

لبخند شما جذاب ترین اتفاق دنیاست، باور ندارید؟ از آینه بپرسید 🙂

heart2

لطفا خودتون رو دست کم نگیرید. امروز وقتی از خواب بیدار شدین و دست و صورت تون رو شستید صورتتون رو خشک نکنید و همون طوری با صورت خیس توی آینه نگاه کنید و لبخند بزنید اون وقت خودتون می بینید که چقدر جذاب میشید. چند ثانیه به خودتون در آینه نگاه کنید و سعی کنید همون حالت رو تا پایان روز حفظ کنید. شاید اولش سخت باشه و احساس کنید عضلات صورتتون درد گرفته بس که لبخند زدین اما نگران نباشید کم کم عادت میکنید و لبخند قشنگ تون عضو جدا نشدنی صورتتون میشه.

 

heart2

رنگی رنگی بهتون پیشنهاد میده امروز با دلیل یا بی دلیل فقط لبخند بزنید به آشنا و غریبه لبخند بزنید و دنیا رو پر از انرژی مثبت و حال خوب بکنید. لطفا خودتون رو دست کم نگیرید. پایان امروز به خودتون و لبخند هاتون و عکس العمل آدم هایی که باهاشون برخورد داشتید و حرف زدین فکر کنید. احتمالا امروز کلی انرژی مثبت و حال خوب پخش کردین و ده برابر اون از دیگران انرژی مثبت و حال خوب دریافت کردین و به طرز معجزه آسایی کارهاتون خیلی آسون و راحت پیش رفته.

heart2

لبخند شما حکم یک معجزه رو داره. میتونید خودتون امتحان کنید. برید سراغ یک نفر که اخماش در هم هست و با همون لبخند باهاش صحبت کنید، بعد از چند دقیقه خودتون میتونید با چشم های خودتون معجزه ی لبخند رو ببینید، اینکه گره اخم های طرف مقابل کم کم باز میشه و آروم آروم لبخند روی لبش میاد.

4 (2)

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...