خبر خوب امروز - شنبه 2 مرداد - رنگی رنگی

خبر خوب امروز – شنبه ۲ مرداد

خبر خوب امروز – شنبه ۲ مرداد

بعضی روزها پیدا کردن خبرهای خوب و مطلع شدن از اتفاقات مثبت کار آسونی نیست. برای همین هم ما هر روز یک خبر خوب رو برات اینجا منتشر می‌کنیم. میتونی با به اشتراک گذاشتنش، در گسترش حال خوب سهیم باشی.

برای اولین بار در تاریخ المپیک، اعلام شد که تعداد ورزشکاران زن تقریبا با تعداد ورزشکاران مرد حاضر در این مسابقات برابر است. زنان ۴۹ درصد شرکت‌کنندگان رو به خودشون اختصاص دادن.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...