حکایت های ملا نصرالدین با رنگی رنگی - روز هشتم - رنگی رنگی

حکایت های ملا نصرالدین با رنگی رنگی – روز هشتم

حکایت های ملا نصرالدین با رنگی رنگی – روز هشتم

ملا نصرالدین یک شخصیت داستان های عامیانه و طنز قدیمی است شخصیت اصلی داستان ها یعنی ملا نصرالدین ، گاهی وقت ها با کارهای ساده لوحانه و گاهی هم با حاضرجوابی ها حکایت های جالبی میسازد که این حکایت ها بین اقوام ایران ، افغانستان ، ترکیه ، اعراب ، کردها و حتی یونان و بلغارستان شناخته شده است. واقعی یا داستانی بودن این شخصیت مشخص نیست. برخی معتقدند که داستان های ملانصرالدین متعلق به زمان سلجوقیان بوده و برخی هم آن را متعلق به دوره تیمور لنگ میدانند.

s3-

ما ۱۰تا از این حکایت های بامزه رو جمع آوری کردیم تا طی ۱۰ روز باهم روزانه یکی از اونها رو بخونیم.

8

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...