چطور بدون پشیمانی زندگی کنیم؟ - رنگی رنگی

چطور بدون پشیمانی زندگی کنیم؟

چطور بدون پشیمانی زندگی کنیم؟

هیچ شخصی در دنیا وجود نداره که اشتباه نکرده باشه. اما عکس العمل های افراد مختلف در مقابل اشتباهات گذشته باعث میشن تا در مراحل بعد، هر شخص دستاورد های متفاوتی داشته باشه. در واقع تو انتخاب میکنی تا در پشیمانی برای اشتباهات قدیمی، یا حتی کارهایی که انجام ندادی و خودت رو منع کردی زندگی کنی، یا اینکه مسیر دیگه ای رو انتخاب کنی و شادتر باشی. در همین مورد ما ۵ راهکار رو بهت معرفی می‌کنیم تا ازشون کمک بگیری.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...