10 نقل قول رنگی برای گسترش مهربونی - رنگی رنگی

۱۰ نقل قول رنگی برای گسترش مهربونی

۱۰ نقل قول رنگی برای گسترش مهربونی

مهربونی می‌تونه مثل یک زنجیر، گروهی از آدم‌های رنگی رو بهم متصل کنه. احتمالا تجربه کردی که یک نفر یک کار خوب برات انجام داده و انقدر از این تجربه حس خوبی گرفتی که دوست داشتی خودت هم همین حس رو برای دیگران ایجاد کنی. برای همین تصمیم گرفتیم تا ۱۰ نقل قول رنگی راجع به مهربونی رو اینجا برات جمع کنیم تا شاید خوندنشون، تلنگری بشه که همین الآن به شروعی برای گسترش مهربونی در اطرافت تبدیل بشی.

star3

heart1

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...