مطالعه گروهی با رنگی رنگی - یک پاراگراف از کتاب چاه بابل - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب چاه بابل

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب چاه بابل

یکی از عادت های خوب آدم های رنگی مطالعه کردن هست. حتی اگر در طول روز فرصت مطالعه نداشته باشیم، خوندن چند خط از یک کتاب با ارزش قبل از خواب هم می تونه خیلی مفید باشه و بهمون حس خوب و آرامش بده.

دنیای کتاب ها انتهایی نداره، در بخش مطالعه گروهی رنگی براتون هر بار پاراگرافی از یک کتاب ارزشمند رو معرفی می کنیم، تا اگر دوست داشتین سر فرصت اون کتاب رو تهیه و مطالعه کنین.

امروز هم می خوایم بخشی از کتاب چاه بابل نوشته ی رضا قاسمی رو باهم بخونیم.

26

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...