فکت گرافی - 5 باید اخلاقی در مصاحبه شغلی - رنگی رنگی

فکت گرافی – ۵ باید اخلاقی در مصاحبه شغلی

فکت گرافی – ۵ باید اخلاقی در مصاحبه شغلی

همیشه اولین برخوردها مهم ترین ها هستن. مصاحبه ی شغلی هم معمولا از جمله “اولین” هایی هست که می تونه روی آینده مون تاثیر مهمی داشته باشه. این برخورد ها می تونه در به دست آوردن اون شغل خیلی موثر باشه، گاهی ممکنه به خاطر یک رفتار نامناسب مهارت های ما نادیده گرفته بشه. این بایدهای اخلاقی برای داشتن یک تجربه ی موفق در مصاحبه شغلی بهتون کمک می کنن.

heart1

مصاحبه-شغلی

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...