خوشحال سازی

دانش آموزان

جایزه رنگی، سرویسی از مجموعه خوشحال سازی رنگی رنگی هست که در اون خدمات زیر را ارائه می دهد :

– مشاوره برای سیستم جوایز بچه ها (رایگان)
– پیشنهاد هدیه برای بازه های قیمتی مورد نظر مدارس (رایگان)
– تهیه جوایز پیشنهاد داده شده
– طراحی کارت های جایزه اختصاصی برای مدارس ( رایگان)

برای استعلام قیمت، مشاوره و توضیحات بیشتر با ما تماس بگیرید .