آشپزی رنگی - گرانولای عسلی - رنگی رنگی

آشپزی رنگی – گرانولای عسلی

آشپزی رنگی – گرانولای عسلی

با یه میان وعده ی سالم و مقوی چطورین؟ پیشنهاد رنگی رنگی گرانولای عسلی هست! به امتحانش می ارزه :)

Honey-Nut-Granola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...