حکایت های فلسفی با رنگی رنگی - انگور - رنگی رنگی

حکایت های فلسفی با رنگی رنگی – انگور

حکایت های فلسفی با رنگی رنگی – انگور

حکایت های ساده ای وجود دارن که با خوندنشون کمتر از یک دقیقه وقت لازیم داریم اما انقدر همون معنی ساده شون در ذهنمون پر رنگ میشه که تا سال ها یادمون می مونه. گاهی وسط صحبت هامون می گیم شون و گاهی هم وسط یه کار خوب یا غلط، می بینیم گوشه ذهنمون نشستن.

h3-

این حکایت های کوتاه و عمیق خوبن . برای همین می خواهیم ۱۳ روز، در رنگی رنگی پروژه مطالعه گروهی داشته باشیم. روزی یک حکایت.

h3-

فایل ها رو تصویری ساختیم تا بتونید به راحتی در موبایل یا کامپیوترتون نگهشون دارین یا برای دوستانتون بفرستینشون 🙂

h3-

9

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...