5 جمله اثربخش که شاید بتونن شما رو به یک شروع پرانرژی در سال جدید ترغیب کنن - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش که شاید بتونن شما رو به یک شروع پرانرژی در سال جدید ترغیب کنن

۵ جمله اثربخش که شاید بتونن شما رو به یک شروع پرانرژی در سال جدید ترغیب کنن

هرروز یک هدیه ی دوباره هست و منتظر هست تا روبان های دورش رو باز کنیم و از داشتنش لذت ببریم. فرصتی که بهمون یادآوری می کنه هنوز برای شروع دیر نیست و میتونیم همین امروز قدم اول رو برداریم و اتفاقات منفی گذشته رو پشت سر بذاریم. روزهای پایانی سال همیشه امیدبخش یک شروع دوباره هست، پس خودت رو آماده کن و با آغوشی باز به استقبال سال جدید برو، این جملات هم بهت انگیزه میدن.

   1

31

2

32

3

33

4

34

5

35

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...