پروژه 22 تمرین برای ساختن زندگی شاد - تمرین سیزدهم - رنگی رنگی

پروژه ۲۲ تمرین برای ساختن زندگی شاد – تمرین سیزدهم

پروژه ۲۲ تمرین برای ساختن زندگی شاد – تمرین سیزدهم

ممکن هست در طول روز افراد زیادی رو ببینیم که از شاد نبودن روزهاشون شکایت میکنن و منتظر یک اتفاق یا تغییر بزرگ هستن. اما یک آدم رنگی میدونه که منبع شادی در وجود خودش هست و اگر بخواد میتونه با قدم های خیلی ساده این حس خوب رو در روزهاش به جریان بندازه.

ما طی این پروژه شاد، ۲۲ تمرین رو برای تو آماده کردیم تا هربار یک قدم مهم و موثر به سمت خوشحال تر بودن برداری. امروز نوبت تمرین سیزدهم هست:

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...