زیبایی را آشپزی کنید - درمان خانگی دست های زبر - رنگی رنگی

زیبایی را آشپزی کنید – درمان خانگی دست های زبر

زیبایی را آشپزی کنید – درمان خانگی دست های زبر

برخی از کارهای روزمره مثل تماس با گرد و خاک یا استفاده از آب و .. باعث خشک شدن دست ها میشوند ، راه حل نرم و لطیف شدن دست های زبر در یخچال شماست.

دست-های-لطیف

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...