پروژه هدف گذاری – روز پنجم - رنگی رنگی

پروژه هدف گذاری – روز پنجم

پروژه هدف گذاری – روز پنجم

یک آدم رنگی در زندگی هدف داره و میدونه به چه سمتی داره حرکت میکنه. چون هدف به زندگی معنا میده و باعث شادی میشه.

اگر هدف واقعی زندگی رو پیدا کنید دیگه تلاش در اون مسیر برای شما سخت نیست چون هر کاری که انجام میدید از روی علاقه و عشق به اون مسیر هست نه اجبار.

خیلی از افراد ممکن هست هدف رو برای اساس گفته های اطرافیان یا شرایط و .. انتخاب کنند برای اون تلاش زیادی هم بکنند اما به اون شادی و رضایت از زندگی هیچ وقت دست پیدا نکنن. پس از اونجایی که این موضوع تاثیر زیادی بر روی شادی و رضایت در زندگی تاثیر زیادی داره، یک پروژه ۶ روزه « هدف گذاری » ترتیب دادیم 🙂

امروز روز پنجم پروژه هست.

star2

روز پنجم : برای دنیا مفید باشید

در روز چهارم در مورد خروج از حباب و گسترده تر کردن دامنه دیدمان به دنیا صحبت کردیم، با این تغییرات شما متوجه میشوید که زندگی فقط شعاع اطراف شما نیست، اهداف شما هم با این نگرش جدید تغییر میکنند و تلاش میکنید تا برای دنیا مفید باشید. کارهایی که برای کمک به بهتر شدن دنیا انجام میشوند به زندگی معنا میبخشند، معنایی که حتی در شرایط سخت هم به شما توان مقابله با مشکلات را میدهد و شما را از گرفتاری به افسردگی و پوچی نجات میدهد. پاسخ به این سوال ها در پیدا کردن راه کمک تان میکند.

1

من چه کاری را دوست دارم؟

2

من در چه کاری استعداد دارم؟

3

چگونه میتوانم برای دنیا مفید باشم؟

pas

برای مفید بودن به راه حل های ساده بسنده نکنید، جامعه و دنیا به مشاغل مختلف و آدم های متفاوتی برای زیبا تر شدن نیاز دارد، همانقدری که یک پزشک برای دنیا مفید است یک هنرمند و یا معلم هم میتواند تاثیرگذار باشد.

5-1

اگر روزهای قبلی رو ندیدین از طریق این لینک ها بخونیدشون :

روز اول پروژه هدف گذاری

روز دوم پروژه هدف گذاری 

روز سوم پروژه هدف گذاری

روز چهارم پروژه هدف گذاری

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...