پروژه هدف گذاری – روز چهارم - رنگی رنگی

پروژه هدف گذاری – روز چهارم

پروژه هدف گذاری – روز چهارم

یک آدم رنگی در زندگی هدف داره و میدونه به چه سمتی داره حرکت میکنه. چون هدف به زندگی معنا میده و باعث شادی میشه.

اگر هدف واقعی زندگی رو پیدا کنید دیگه تلاش در اون مسیر برای شما سخت نیست چون هر کاری که انجام میدید از روی علاقه و عشق به اون مسیر هست نه اجبار.

خیلی از افراد ممکن هست هدف رو برای اساس گفته های اطرافیان یا شرایط و .. انتخاب کنند برای اون تلاش زیادی هم بکنند اما به اون شادی و رضایت از زندگی هیچ وقت دست پیدا نکنن. پس از اونجایی که این موضوع تاثیر زیادی بر روی شادی و رضایت در زندگی تاثیر زیادی داره، یک پروژه ۶ روزه « هدف گذاری » ترتیب دادیم 🙂

امروز روز چهارم پروژه هست.

star2

روز چهارم : از حباب تان خارج شوید.

حباب یعنی دنیای کوچکی که به مرکزیت خودمان در اطراف خودمان ساخته ایم، فکر کردن به خروج از این حباب باعث میشود حس عدم امنیت و ناراحتی داشته باشیم اما با خروج از آن نه تنها میتوانیم تجربه های جدیدی کسب کنیم بلکه با افق های جدیدی از جهان آشنا میشیم و هدف های ما بزرگتر میشوند و از محوریت خودمان خارج میشوند.

heart2

چگونه از حباب خارج شویم :

1

حباب را شناسایی کنیم : در درون این حباب مهم ترین موضوع راحتی ماست، به همین دلیل ممکن است در ورزش تنبلی کنیم یا از تجربه های جدید فراری باشیم، از بقیه نشونه های این حباب زمان هایی هست که ما مرکز همه چیز را خودمان و احساسات شخصی مان میبینیم، یا مدام میخواهیم سایر افراد تغییر کنند.

2

حباب را از بین ببرید : زمانی که این نشانه ها را متوجه شدید، سعی کنید با قلب و ذهنتان این حباب را بترکانید، مثلا خودتان در جای بقیه قرار دهید و سعی کنید انها را درک کنید و یا به جنبه های مثبت اتفاقاتی که باعث ناراحتی شما میشوند فکر کنید.

pas

از حباب تان خارج شوید تا زیبایی های زندگی را ببینید.

4-1

اگر روزهای قبلی رو ندیدین از طریق این لینک ها بخونیدشون :

روز اول پروژه هدف گذاری

روز دوم پروژه هدف گذاری 

روز سوم پروژه هدف گذاری

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...