خبر خوب امروز - دوشنبه 9 تیر - رنگی رنگی

خبر خوب امروز – دوشنبه ۹ تیر

خبر خوب امروز – دوشنبه ۹ تیر

خبر خوب خوندن حالمون رو بهتر و انگیزه مون رو برای کار خوب انجام دادن بیشتر میکنه. برای همینه که رنگی رنگی هر روز یک خبر خوب از یک جایی در دنیا انتخاب می کنه تا روزمون رو با حس خوبش شروع کنیم. این خبر میتونه بهونه ای باشه تا لبخند بزنین و باور کنین که دنیا هنوز هم جای خوبی برای زندگی کردن هست.

بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری جهان که در نروژ هست و بر اساس درآمدهای حاصل از صنایع نفت و گاز فعالیت میکنه، حالا تصمیم گرفته با کنار گذاشتن صنایعی که با سوخت فسیلی کار میکنن از طرف قراردادش، در مقابل این منابع مضر انرژی بایسته. این قدم میتونه پیامی برای قطب های اقتصادی دنیا باشه تا در مسیر استفاده از انرژی پاک نقش پررنگ تری ایفا کنن.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...