خبر خوب امروز - جمعه 6 تیر - رنگی رنگی

خبر خوب امروز – جمعه ۶ تیر

خبر خوب امروز – جمعه ۶ تیر

خبر خوب خوندن حالمون رو بهتر و انگیزه مون رو برای کار خوب انجام دادن بیشتر میکنه. برای همینه که رنگی رنگی هر روز یک خبر خوب از یک جایی در دنیا انتخاب می کنه تا روزمون رو با حس خوبش شروع کنیم. این خبر میتونه بهونه ای باشه تا لبخند بزنین و باور کنین که دنیا هنوز هم جای خوبی برای زندگی کردن هست.

مراحل اداری ساخت بزرگترین مزرعه پنل های خورشیدی در آمریکا تصویب و نهایی شده. زمانی که این پروژه در سال ۲۰۲۲ به بهره برداری برسه، میتونه انرژی مورد نیاز تمام  ۲۲۵,۰۰۰ خانه موجود در لاس وگاس رو تامین کنه. علاوه بر این، راه اندازی این پروژه شغل های زیادی رو هم ایجاد کرده.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...