خبر خوب امروز - یکشنبه 1 تیر - رنگی رنگی

خبر خوب امروز – یکشنبه ۱ تیر

خبر خوب امروز – یکشنبه ۱ تیر

خبر خوب خوندن حالمون رو بهتر و انگیزه مون رو برای کار خوب انجام دادن بیشتر میکنه. برای همینه که رنگی رنگی هر روز یک خبر خوب از یک جایی در دنیا انتخاب می کنه تا روزمون رو با حس خوبش شروع کنیم. این خبر میتونه بهونه ای باشه تا لبخند بزنین و باور کنین که دنیا هنوز هم جای خوبی برای زندگی کردن هست.

Sesame Street یک برنامه کودک در آمریکا هست که تصمیم گرفته تا به بیانی کودکانه، با بچه ها در مورد بدی های نژاد پرستی و لزوم ایستادگی در مقابل اون صحبت کنه.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...