9 اردیبهشت - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۹ اردیبهشت – صبحت بخیر و رنگی

۹ اردیبهشت – صبحت بخیر و رنگی

این صبح ها که از خواب بیدار میشیم، بهاری ترین روزهای سال از پشت شیشه به ما لبخند میزنن. اگر کمی لای پنجره رو باز بذاری، نسیم خنک و دلنشینی صورتت رو نوازش میده و یک روز جدید رو به تو هدیه میکنه. کافیه روبان های این هدیه رو باز کنی و این فرصت دوباره برای رفتن به سمت رویاهات رو در آغوش بگیری.

صبحت بخیر آدم رنگی، امروز میتونی یک قدم دیگه به سمت هدف های بزرگت برداری. شکوفه های بهاری، هوای خوب و خورشید مهربون هم منتظرن تا کوچک ترین موفقیت های تو رو جشن بگیرن. این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یک روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. رویاپردازی ها هیچ انتهایی ندارن.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...