7 مهر - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۷ مهر – صبحت بخیر و رنگی

۷ مهر – صبحت بخیر و رنگی

یک تابستون دیگه رو پشت سر گذاشتیم و حالا پاییز با آغوش باز به استقبال ما و رویاهامون اومده. روزها و فصل ها از کنارمون رد میشن و به ما یادآوری می کنن که روزهای خوب تری در راه هست و قدم به قدم به آرزوهامون نزدیک تر میشیم.

صبحت بخیر آدم رنگی، این روزها که با نسیم خنک تری از خواب بلند میشی و درخت های شهر کم کم لباس های پاییزی شون رو به تن می کنن، به خودت یاد آوری کن که هرروز هدیه ای هست که منتظره تا روبان ها رو از دورش باز کنی. پس این فرصت جدید رو به گرمی به آغوش بکش. این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یک روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. شاد زندگی کردن یک انتخابه.

7

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...