7 فروردین - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۷ فروردین – صبحت بخیر و رنگی

۷ فروردین – صبحت بخیر و رنگی

این روزها، قبل از اینکه چشم هات رو باز کنی، صدای دلنشین گنجشک ها رو میشنوی که بهت صبح بخیر میگن. پس با یک لبخند از خواب بلند میشی و پرده رو کنار میزنی. یادت نره برای بهاری که پشت پنجره بهت نگاه میکنه دست تکون بدی.

صبحت بخیر آدم رنگی. چه چیزی بیشتر یک صبح دوست داشتنی در اولین ماه بهار، میتونه برای شروع دوباره بهت انگیزه بده؟ سال جدید با تمام زیبایی هاش از راه رسیده تا دستت رو بگیره و تو رو به سمت آرزوهات راهنمایی کنه. دست هات رو باز کن و این همه انگیزه و حال خوب که فروردین برات عیدی آورده رو به آغوش بکش. طبیعت منتظره تا موفقیت های تو رو جشن بگیره 🙂 این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یک روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. تو از پس هرچیزی بر میای.

7

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...