3 تیر - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۳ تیر – صبحت بخیر و رنگی

۳ تیر – صبحت بخیر و رنگی

به اولین ماه تابستون رسیدیم و خورشید طلایی مهربون تیرماه گرم تر از همیشه بهمون صبح بخیر میگه. شهر قشنگمون زودتر از قبل از خواب بلند میشه و برای یک روز رنگی و شاد دیگه آماده میشه.

صبحت بخیر آدم رنگی، امروز که بیدار شدی پرده رو بزن کنار و بذار آفتاب تابستونی اتاقت رو روشن کنه، یک فرصت جدید داری تا قدم دیگه ای به سمت رویاهات برداری. یادت نره که هیچوقت برای یک شروع دوباره دیر نیست. پس با یک لبخند زیبا روزت رو شروع کن.

 این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. بهترین نسخه از خودت باش.

3

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...