صبح رنگی ات بخیر - یکشنبه 18 خرداد - رنگی رنگی

صبح رنگی ات بخیر – یکشنبه ۱۸ خرداد

صبح رنگی ات بخیر – یکشنبه ۱۸ خرداد

با نوری که از پنجره اتاق به داخل میاد، چشم هات رو باز میکنی و صدای گنجشک ها، قلبت رو پر از حس خوب میکنه. با یک لبخند عمیق از تخت بلند میشی از اینکه میتونی یک روز دیگه رو به آغوش بکشی خوشحالی. همه ی این ها یعنی یک صبح بهاری دیگه از راه رسیده. صبح بخیر آدم رنگی.

امروز رو تبدیل کن به همون نقطه شروعی که به دنبالش میگشتی، رویاها و آرزوهات رو مرور کن و اولین قدم رو برای به سمتشون بردار. این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یک روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این مطلب گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. امروز سخت تلاش کن تا قدم های فردا رو راحت تر برداری.

یه آدم رنگی میتونه از امکانات موجود به شیوه های جالبی استفاده کنه. مثلا همین دنیای اینترنت میتونه منبعی از خلاقیت و خبر های جالب باشه که با کمی وقت گذاشتن در روز میتونیم کلی خوش بگذرونیم و اطلاعات جدیدی هم کسب کنیم. این چند دقیقه وبگردی در لینک های زیر، میتونه روزمون رو رنگی تر کنه.

اینجا یاد میگیرین چطوری به صورت خانگی بالم لب درست کنین.

دانلود رایگان – یه کاغذ رنگی برای یادداشت های محبت آمیز

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...