فکت گرافی - 4 باید اخلاقی برای یک راننده رنگی - رنگی رنگی

فکت گرافی – ۴ باید اخلاقی برای یک راننده رنگی

فکت گرافی – ۴ باید اخلاقی برای یک راننده رنگی

در کنار قوانینی مثل بستن کمربند، حرکت با سرعت مجاز، رعایت حق تقدم و … که در راهنمایی و رانندگی تعیین شده و هر راننده ای موظف هست که رعایتشون کنه، بایدها و نبایدهای اخلاقی ای هم وجود داره که با رعایت اون ها میتونیم یک شهر رنگی داشته باشیم. ما به عنوان آدم های رنگی باید اخلاق رنگی رو در رانندگی هم رعایت کنیم و اون رو گسترش بدیم.

star2

برای-یک-راننده-رنگی

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...