6 جمله اثربخش برای یک روز خوب - رنگی رنگی

۶ جمله اثربخش برای یک روز خوب

۶ جمله اثربخش برای یک روز خوب

این که روز پیش رومون، یک روز خوب باشه یا نه کاملا به خودمون بستگی داره. فقط کافیه با یک دید مثبت و لبخند بزرگ از خواب بیدار بشیم و حس خوبمون رو تا آخر روز با خودمون نگه داریم و با خودمون تکرار کنیم که هیچ چیزی نمی تونه روزمون رو خراب کنه. این جملات از افراد سرشناس هم بهتون در این زمینه کمک می کنن.

    1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...