فکت گرافی - 5 باید اخلاقی در آپارتمان نشینی - رنگی رنگی

فکت گرافی – ۵ باید اخلاقی در آپارتمان نشینی

فکت گرافی – ۵ باید اخلاقی در آپارتمان نشینی

زندگی در آپارتمان های چند طبقه موقعیت خوبی هست تا با آدم های جدید آشنا بشیم و روابط اجتماعی خوبی رو به وجود بیاریم. اما برای تداوم این آرامش و فضای مثبت، نکاتی هست که باید رعایت کنیم. شاید فکر کنین که با رعایت یک نفر تغییر زیادی ایجاد نمیشه، اما این فکر درستی نیست و جامعه ی ما از همین نفرها شکل گرفته. حتی می تونین این بایدهای اخلاقی رو که براتون آماده کردیم، پرینت بگیرین و روی برد اعلانات ساختمون بچسبونین.

heart1

آپارتمان-نشینی

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...