چالش یک هفته شادی با استفاده از بازی همراه با رنگی رنگی - رنگی رنگی

چالش یک هفته شادی با استفاده از بازی همراه با رنگی رنگی

چالش یک هفته شادی با استفاده از بازی همراه با رنگی رنگی

گاهی وقت ها ترک کردن رفتارهایی که بهشون عادت کردیم و یا اضافه کردن الگوهای رفتاری جدید به سبک زندگیمون، کار سختی به نظر میاد. اما اگر این کار رو قدم به قدم و طبق برنامه انجام بدیم میتونه نتیجه بخش باشه و ما رو در جهت تغییرات مثبت پیش ببره.

heart3

یک آدم رنگی همیشه سعی می کنه با به چالش کشیدن خودش، هرروز بهتر از روز قبل عمل کنه. رنگی رنگی هم که در این کار خوب  دوست داره کنار آدم های رنگی باشه، چالش هایی رو به صورت هفتگی آماده کرده تا بتونین با همراهی اون ها، تبدیل به آدم بهتری بشین.

heart3

این بار چالش یک هفته شادی با استفاده از بازی رو انجام میدیم. سعی می کنیم تا طبق برنامه ی تهیه شده، قدم به قدم به هدف این چالش شادی با استفاده از بازی نزدیک تر بشیم و در پایان تصمیم بگیریم که انجام این کارها در بهتر شدن سبک زندگی ما تاثیر داشته یا نه. اگر با این چالش رنگی همراه بودین، تجربیات خودتون رو با ما و بقیه ی دوستان در بخش کامنت ها در میون بگذارین. با کمک هم میتونیم دنیا رو به جای رنگی تری تبدیل کنیم.

game-challenge

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...