مطالعه گروهی شعر فروغ فرخزاد - روز نهم - رنگی رنگی

مطالعه گروهی شعر فروغ فرخزاد – روز نهم

مطالعه گروهی شعر فروغ فرخزاد – روز نهم

فروغ فرخزاد یکی از شاعران معاصر و معروف کشورمان است ، آثار او اسیر، دیوار ، عصیان، تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد است.

اولین کتاب او در سن ۱۷ سالگی اش به چاپ رسید. شروع آثار او به سبک نیمایی بود. در کتاب های فروغ میتوانید رشد او را به خوبی درک کنید ، در اول تنها مسائل فردی بود اما در آثار بعدی به مسائل انسانی هم در آثارش پرداخت.

او در سن ۳۲ سالگی بر اثر یک تصادف اتومبیل جانش را از دست داد ، اما در عمر کوتاهش علاوه بر این آثار به چندین کشور سفر کرد و به عرصه سینما هم وارد شد.

h3-

ما در رنگی رنگی تصمیم گرفتیم ۱۰ اثر این شاعر رو در ۱۰ روز بگذاریم تا با هم مطالعه کنیم.

h3-

شعر امروز :

9-1

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...