22 فروردین - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۲۲ فروردین – صبحت بخیر و رنگی

۲۲ فروردین – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی، امروز که از خونه بیرون رفتی یه نفس عمیق بکش. نسیم خنک اولین ماه بهار آماده ست تا یک روز پر انرژی رو بهت هدیه کنه.

این روز ها که تو کوچه خیابون های شهر قدم میزنی به صدای بهار گوش کن، همه چیز تو رو به شروع دوباره دعوت می کنه و بهت یادآوری می کنه می تونی دوباره رویاهات رو از سر بگیری و برای رسیدن بهشون تلاش کنی. می تونی به خودت بگی که امروز اولین روز از باقی زندگیت هست و هنوز کلی وقت برای واقعی کردن آرزوهات داری.

 این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. امید رو به بخش همیشگی زندگیت تبدیل کن.

22

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...