مطالعه گروهی با رنگی رنگی - یک پاراگراف از کتاب خیره به خورشید - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب خیره به خورشید

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب خیره به خورشید

این روزها که گوشی های موبایل و کامپیوترهای شخصی به دوست های نزدیک ما تبدیل شدن، ممکنه خیلی از ماها از کتاب ها و حس خوب ورق زدنشون و غرق شدن تو دنیای پاراگراف ها دور شده باشیم.

برای همین هم رنگی رنگی با آوردن پاراگراف هایی از کتاب های مختلف سعی کرده این حس خوب رو دوباره به وجود بیاره و علاوه بر اینکه چند دقیقه ای باهم مطالعه می کنیم می تونیم این کتاب ها رو تو لیستمون بذاریم و سر فرصت اون ها رو تهیه کنیم و مطالعه کنیم.

امروز هم پاراگرافی از کتاب خیره به خورشید نوشته ی اروین د یالوم رو باهم مطالعه می کنیم.

22

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...