مطالعه گروهی با رنگی رنگی - یک پاراگراف از کتاب زندگی مشترک جرات می خواهد - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب زندگی مشترک جرات می خواهد

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – یک پاراگراف از کتاب زندگی مشترک جرات می خواهد

برای داشتن حس بهتر و خوشحال تر بودن، نیازی نیست تا اتفاق بزرگ و عجیبی بیفته. گاهی خوندن چند خط از یک کتاب خوب میتونه این حس رو برامون به وجود بیاره. برای همین هم خوب هست اگر همیشه جایی رو برای مطالعه در بین برنامه هامون در نظر بگیریم.

رنگی رنگی هم دوست داره شما رو در این کار همراهی کنه. برای همین هم هر بار پاراگرافی از یک کتاب رو برای شما معرفی میکنیم. اگر از خوندنش لذت بردین میتونین اون کتاب رو تهیه کنین و یا به سراغ آثار دیگه اون نویسنده برین.

امروز هم باهم پاراگرافی از کتاب زندگی مشترک جرات می خواهد نوشته فردیک فانژه رو میخونیم.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...