هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم - 12 فروردین - رنگی رنگی

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۲ فروردین

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۲ فروردین

بین یک ذهن و جسم سالم همیشه یک رابطه ی دو طرفه برقرار هست. به عنوان آدم های رنگی با کلی رویاهای هیجان انگیز، مسیر طولانی ای در پیش داریم و خوبه که با مراقبت از جسم و ذهنمون و داشتن یک سبک زندگی سالم ، خودمون رو آماده کنیم. رنگی رنگی هم به عنوان دوست همیشگی شما با یادآوری نکاتی در این مورد بهتون کمک می کنه.

نکته ی سلامت ذهنی :

12-1

منبع

نکته ی سلامت جسمی:

12-2

منبع

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...