هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم - 28 اسفند - رنگی رنگی

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۸ اسفند

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۸ اسفند

داشتن ذهن و جسم سالم ما رو تبدیل به آدم های رنگی شادتری می کنه که میتونیم این انرژی خوب رو به محیط اطرافمون هم منتقل کنیم. پس خیلی مهمه که با انتخاب یک سبک زندگی سالم ، از این دارایی ارزشمند سلامتی مراقبت کنیم. رنگی رنگی هم که دوست شما آدم های رنگی هست سعی کرده با یادآوری نکاتی در این باره، بهتون کمک کنه.

نکته ی سلامت ذهنی :

28-1

منبع

نکته ی سلامت جسمی:

28-2

منبع

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...