مطالعه گروهی با رنگی رنگی - شعر آنتوان دوسنت اگزوپری - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر آنتوان دوسنت اگزوپری

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر آنتوان دوسنت اگزوپری

ما آدم های رنگی، در طول روز ساعت ها تلاش میکنیم برای یک اینکه چند قدم به رویاهامون نزدیک تر بشیم. همین موضوع ممکنه در انتهای روز کمی حس خستگی به ما بده و ذهن شلوغی داشته باشیم. یکی از راه هایی که میتونیم با کمکش، آرامش رو به ذهنمون برگردونیم، خوندن چند خط شعر هست.

ما در بخش مطالعه گروهی سعی میکنیم شعرهایی از شاعران مختلف در سر تا سر دنیا رو به شما معرفی کنیم تا انتخاب برای شما راحت تر بشه. امروز با هم شعری از آنتوان دوسنت اگزوپری رو مطالعه میکنیم. اگر ازش لذت بردین، به سراغ آثار دیگه شاعر هم برین و بیشتر باهاشون آشنا بشین.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...