17 اسفند - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۱۷ اسفند – صبحت بخیر و رنگی

۱۷ اسفند – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی، تو ماه آخر سالیم و کم کم حال و هوای بهار تو کوچه و خیابون ها پیچیده. برگ درختا در حال رنگ گرفتن هستن و جنب و جوش سال جدید بین مردم شهر در جریانه.

این صبح ها وقت خوبیه تا به اتفاقات  خوبی که تو یازده ماه گذشته افتاده فکر کنیم، بابتشون سپاس گزاری کنیم و برای ماه های پیش رو برنامه ریزی کنیم و سعی کنیم همراه با شهرمون و درخت ها و گل ها، نو بشیم و رشد کنیم.

 این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. مهربونی رو از خودت شروع کن.

17

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...