فکت گرافی - 5 باید اخلاقی در مورد افراد کم توان جسمی - رنگی رنگی

فکت گرافی – ۵ باید اخلاقی در مورد افراد کم توان جسمی

فکت گرافی – ۵ باید اخلاقی در مورد افراد کم توان جسمی

خیلی از ماها ممکنه با افراد کم توان جسمی یا معلول مواجه شده باشیم، اینکه در این موقعیت چه رفتاری از خودمون نشون بدیم خیلی مهم هست و میتونه تاثیر مهمی روی خودمون و طرف مقابل بذاره. مثلا ممکنه حرفی بزنیم یا رفتاری داشته باشیم که ازش منظور بدی نداریم اما از نظر اون ها ناپسند و نامناسب باشه و چون در شرایط اون افراد نیستیم ممکنه نتونیم خوب حسشون رو درک کنیم. این فکت گرافی بایدهای اخلاقی برای رفتار مناسب در این شرایط بهمون کمک می کنن.

heart1

کم-توان

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...