یک نکته برای یاد گرفتن زندگی - روز چهارم - رنگی رنگی

یک نکته برای یاد گرفتن زندگی – روز چهارم

یک نکته برای یاد گرفتن زندگی – روز چهارم

اگر بهت بگن خیلی از اتفاقاتی که تو زندگیت افتاده یک فیلمنامه ی از پیش نوشته شده بوده که می تونستی تغییرش بدی عکس العملت چیه؟ یا اگر متوجه بشی که خیلی از رفتارهات در جهت ادامه ی این فیلمنامه هست چه تغییری ممکنه ایجاد کنی؟ تو این پروژه می خوایم یک سری نظریه های روانشناختی خیلی جالب رو با هم مرور کنیم و ببنیم که با دونستن و آگاهی از اون‌ها چه اتفاقاتی از زندگی برامون قابل پیش بینی هستن و می تونیم اون‌ها رو تغییر بدیم. همین طور متوجه میشیم خیلی از اعمال ما روی دیگران چه تاثیری میتونه داشته باشه. خیلی رفتارها ممکنه از نظر ما عجیب باشن اما در گروه همین داستان های از پیش نوشته شده قرار می‌گیرن.

star1

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...