فکت گرافی - 5 باید اخلاقی در رفتار با همکارها - رنگی رنگی

فکت گرافی – ۵ باید اخلاقی در رفتار با همکارها

فکت گرافی – ۵ باید اخلاقی در رفتار با همکارها

وقتی شاغل هستین، زمان زیادی از روزتون رو در محل کار و در ارتباط با همکارانتون میگذرونین. اینکه در این مدت چه نوع رفتار داشته باشین و چه مهارت های ارتباطی ای رو به کار بگیرین بهتون کمک می کنه تا خودتون و همکارانتون آرامش بیشتری رو تجربه کنین و در یک محیط مثبت و سالم بتونین در کارتون پیشرفت کنین. این فکت گرافی ها در این زمینه نکاتی رو بهتون یادآوری می کنن.

heart3

رفتار-با-همکارها

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...