20 قدم برای ساختن طرز فکر رنگی - قدم هفتم - رنگی رنگی

۲۰ قدم برای ساختن طرز فکر رنگی – قدم هفتم

۲۰ قدم برای ساختن طرز فکر رنگی – قدم هفتم

چقدر به طرز فکرت اهمیت میدی؟ این که ما چطور به شرایطی که در اون هستیم یا اتفاقاتی که برامون میفته فکر می‌کنیم، میتونه خیلی مهم و تعیین کننده باشه. مثلا برات پیش اومده که بعد از یک اشتباه کوچیک، ساعت ها تو فکرت خودت رو سرزنش کنی؟ یا به خاطر نداشتن اطلاعات کافی، برداشت اشتباهی از یک ماجرا داشته باشی و ذهنیت نادرستی رو شکل بدی؟ این مسائل می‌تونن حل بشن اگر طرز فکر رنگی داشته باشی. برای همین هم یک پروژه ۲۰ روزه رو آماده کردیم تا مهارت های لازم رو باهم یاد بگیریم. امروز قدم هفتم رو برمی‌داریم.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...