5 جمله اثربخش برای اینکه برای شادی دنبال جمع کردن وسایل نباشیم - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش برای اینکه برای شادی دنبال جمع کردن وسایل نباشیم

۵ جمله اثربخش برای اینکه برای شادی دنبال جمع کردن وسایل نباشیم

این که وقتی می تونیم چیزهای زیادی داشته باشیم اما به کمتر قانع باشیم شاید در ابتدا کار سختی به نظر بیاد، اما اساس شادی زندگی باید در درون ما باشه و وسایلی که حتی گاهی هزینه زیادی برای خریدشون میکنیم نباید تبدیل به منبعی برای شادتر بودن بشن. دفعه بعدی که توی ذهن خودتون خوشحال بودن رو به داشتن چیزی مرتبط کردین این جمله رو یادتون بیارین.

1

2

3

4

5

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...