چالش رنگی 9 تیر – روز سلام کردن به همسایه - رنگی رنگی

چالش رنگی ۹ تیر – روز سلام کردن به همسایه

چالش رنگی ۹ تیر – روز سلام کردن به همسایه

پخش کردن مهربونی و حال خوب بین آدم ها اصلا سخت نیست فقط کافیه قلب بزرگی داشته باشین و اون وقت میبینین با کلی کار کوچیک هم میشه مهربونی و حال خوب رو بین آدم ها پخش کرد. رنگی رنگی بهتون پیشنهاد میده امروز حواستون به همسایه ها باشه. اگر روی پله ها، در آسانسور یا جلوی ساختمون یکی از اون ها رو دیدین، در سلام کردن پیش قدم بشین و با پر رنگ ترین لبخندتون بهشون سلام کنین و موقع خداحافظی هم بگین «روز خوبی داشته باشید».

heart1

برای یه قدم بزرگ در مهربونی میتونین یک کیک یا یه شیرینی رو خودتون در خونه درست کنین و یک ظرف هم برای همسایه تون ببرین، این بار هم با روی گشاده و لبخندی بر لب سلام کنین و کیک و شیرینی رو بهشون بدین.

heart1

قطعا مهربونی شما و روی خوشتون باعث اومدن لبخند روی لب همسایه میشه. شاید بعدا، یک روزی که شما حال و حوصله نداشتین، همسایه تون با یه بغل حال خوب و انرژی مثبت مقابلتون ظاهر بشه و حال شما رو با مهربونی و لبخندش خوب کنه.

heart1

یادتون باشه با گسترش زندگی شهری و خونه های آپارتمانی بیشتر از قبل باید حواسمون به همسایه هامون باشه و خیلی چیز ها رو باید رعایت کنیم تا باعث آزار دیگران نشیم. اگر همسایه ی خوبی دارین حتما یه روزی ازش تشکر کنین و براشون آرزوهای خوب داشته باشین.

9 (2)

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...