چالش رنگی 5 آذر – روز نیمه پر لیوان - رنگی رنگی

چالش رنگی ۵ آذر – روز نیمه پر لیوان

چالش رنگی ۵ آذر – روز نیمه پر لیوان

شما چقدر خودتون رو آدم مثبت اندیشی می دونین؟ چقدر در موقعیت های زندگی حس کردین که دارین نیمه پر لیوان رو می بینین؟ تا حالا براتون پیش اومده که با حذف “نمیشه ها” به یه موفقیت و موقعیت خیلی عالی برسین؟

star2

رنگی رنگی بهتون پیشنهاد میده امروز همه ی طرز فکر های منفی رو از خودتون دور کنین و به معنای واقعی کلمه مثبت اندیش باشین. تجربه ی امروز رو برای همیشه در ذهنتون نگه دارین تا یادتون باشه با حذف انرژی ها و کلمات منفی چه اتفاقی میفته؟ شاید اینقدر امروزتون با روزهای گذشته متفاوت باشه که دوست داشته باشین همین روال رو برای آینده هم ادامه بدین. یادتون باشه رسیدن به هدف ها و موقعیت های خوب فقط با مثبت اندیشی و تلاش امکان پذیر هست و هر کدوم از این دو مورد اگر حذف بشن اوضاع بهم میریزه!

star2

امروز برای خودتون یه نوشته جلوی آینه، روی مانیتور یا کنار میز کارتون بذارین و بنویسین: «امروز من مثبتم!» اینجوری تا پایان روز دائم چشمتون به این نوشته است و روی ناخودآگاه خودتون هم تاثیر می ذارین و به سمت مثبت اندیشی و فکرهای خوب میرین. حتی میتونین کف دستتون با یه خودکار بنویسین امروز من مثبتم و دوستانتون رو هم تشویق کنین که انرژی های منفی رو از اطرافشون دور کنن و حداقل یه روز رو مثبت اندیش باشن.

5 (2)

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...