چالش رنگی 4 آذر – روز خودت رو دوست داشته باش - رنگی رنگی

چالش رنگی ۴ آذر – روز خودت رو دوست داشته باش

چالش رنگی ۴ آذر – روز خودت رو دوست داشته باش

توی زندگی چقدر حواستون به خودتون هست؟ چند بار در روز مقابل آینه می ایستین، به خودتون نگاه میکنین و لبخند میزنین؟ چقدر خودتون رو دوست دارین؟

رنگی رنگی بهتون پیشنهاد میده امروز بیشتر از گذشته خودتون رو دوست داشته باشین. به بدنتون و به خودتون و فکر و ذهنتون احترام بذارین و خودتون رو همون جوری که هستین بپذیرین و دوست داشته باشین. همه ی ما پر از نقاط قوت و ضعف هستیم و گاهی توی زندگی بخاطر این نقاط ضعف ناراحت و دلخور میشیم اما امروز بهتون رنگی رنگی یاد آوری میکنه که شما باید همون نقاط ضعفتون رو هم دوست داشته باشین.

star1

یادتون باشه تا شما خودتون، خودتون رو دوست نداشته باشین و به خودتون احترام نذارین دیگران هم شما رو دوست نخواهند داشت و به شما احترام نمیذارن، یه حساب دو دوتا چهارتای ساده است.

شما مهمترین آدم زندگی خودتون هستین و این رو باید با همه ی وجودتون قبول داشته باشین این حرف به معنی غرور نیست فقط صرفا جهت یه تلنگر هست که به خودتون بیشتر اهمیت بدین و از کنار خواسته های ریز و درشت خودتون بی تفاوت رد نشین.

star1

امروز مقابل آینه با صدای بلند با خودتون حرف بزنین و به خودتون «دوستت دارم» بگین. بخاطر روزها و شب هایی که به خودتون توجه نمیکردین از خودتون معذرت خواهی کنین و از امروز جور دیگه ای زندگی کنین.

4 (2)

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...