چالش رنگی 19 اردیبهشت - روز غر زدن ممنوع - رنگی رنگی

چالش رنگی ۱۹ اردیبهشت – روز غر زدن ممنوع

چالش رنگی ۱۹ اردیبهشت – روز غر زدن ممنوع

امروز بیایم خودمون و فکرمون رو کنترل کنیم و در مورد هیچ موضوعی هر چقدر آزار دهنده و بد غر نزنیم. فقط امروز امتحان کنید ببینید دنیا بدون غر زدن چه شکلی و چه جوریه؟! میدونید با غر زدن در مورد موضوعات هیچ اتفاقی براتون نمی افته و موضوعی که ناراحتتون کرده تغییر نمیکنه فقط یه ابر سیاه پر از انرژی منفی دورتونو میگیره و باعث میشه حالتون خوش نباشه و اینکه اون ابر سیاه تمام انرژی های منفی محیط رو به خودش جذب میکنه و هی بزرگ و بزرگ تر میشه و کم کم شما رو  به طور کامل تحت تاثیر قرار میده.

s2-

رنگی رنگی بهتون پیشنهاد میده امروز هر لحظه ای که دلتون خواست غر بزنید یه کار دیگه بکنید و سریع حواس مغزتون! رو از غر زدن دور کنید و به کار دیگه مشغول بشید. مثلا تا خواستین شروع کنید به غر زدن یهویی بزنید زیر آواز و یه شعر واسه خودتون زمزمه کنید یا شروع کنید به انجام حرکات ورزشی، مثلا دراز و نشست برید. اینجوری کم کم مغزتون شرطی میشه و تا میخواین غر بزنید یهویی دستور ورزش کردن یا آواز خوندن بهتون میده.

s2-

غر زدن راحت ترین کار ممکن در مواجه با مشکلات هست و همه میتونند بشینن و غر بزنند و از زمین و زمان گله و شکایت کنند اما شما به عنوان یه آدم رنگی باید متفاوت از بقیه ی آدم ها باشید و در مقابله با مشکلات باید سعی کنید یه جوری ماجرا رو حل کنید و یه راه حل براش پیدا کنید.

photo6030642938880567504

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...