چالش رنگی 14 آبان - روز احترام گذاشتن به چراغ عابر پیاده - رنگی رنگی

چالش رنگی ۱۴ آبان – روز احترام گذاشتن به چراغ عابر پیاده

چالش رنگی ۱۴ آبان – روز احترام گذاشتن به چراغ عابر پیاده

شما چقدر به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام میذارید؟ چقدر سعی میکنید اون ها رو رعایت کنید؟؟ امیدواریم شما جز اون دسته ای نباشید که فکر می کنند چون پیاده هستند هر کاری میتونن انجام بدن. امروز رنگی رنگی بهتون پیشنهاد میده حواستون بیشتر از قبل به چراغ سه رنگ سر چهارراه ها باشه. همیشه وظیفه ی راننده ها نیست که تصادف نکنند از امروز شما هم به عنوان یه عابر پیاده حواستون به چراغ راهنمایی و ماشین ها باشه.

heart2

مثلا احتمالا واسه همه ی ما پیش امده که هدفون توی گوشمون گذاشتیم و بی هوا از یه خیابون رد شدیم امروز سعی کنیم با هدفون یا بی هدفون حواسمون به اطرافمون باشه.

heart2

یادتون باشه احترام گذاشتن به چراغ عابر پیاده احترام گذاشتن به خودمون هست. ممکنه اون لحظه هیچ ماشینی هم در خیابون نباشه اما شما به عنوان یه آدم رنگی برای احترام به شخص خودتون باید با سبز شدن چراغ عابر پیاده از خیابون عبور کنید.

heart2

رنگی رنگی بهتون پیشنهاد میده اگه خودتون هم خودرو سواری دارید حواستون به عابر های پیاده و رعایت حق تقدم دیگران باشه و مراقب باشید که روی خط عابر توقف نکنید، چون این کار عبور و مرور رو برای اون ها مشکل میکنه.

امروز برای چند دقیقه ای تصور کنید که همه ی چراغ های راهنما سر چهار راه ها به مدت یه روز از کار بیوفتند اون وقت شاید به اهمیت چراغ های عابر پیاده پی ببرید که با وجودشون از چه فاجعه و بی نظمی ای جلوگیری میشه.

14

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...