چالش رنگی 13 فروردین - روز طبیعت - رنگی رنگی

چالش رنگی ۱۳ فروردین – روز طبیعت

چالش رنگی ۱۳ فروردین – روز طبیعت

امروز روز آشتی کردن با طبیعته. امروز وقتشه که در طبیعت و کنار خانوادتون خوش بگذرونید. امروز باید حتما برید به دل طبیعت و چندتا نفس عمیق بکشید و با تک تک سلول هاتون لذت ببرید. یه جایی که قبلا آتیش درست کردن و به دور از درخت ها هست شما هم آتیش روشن کنید بعد یه کتری آب بذارید جوش بیاد و یه چایی آتیشی درست کنید. لیوان چاییتونو دستتون بگیرید و رو به طبیعت سبز و قشنگ بشینید و چای بخورید و اگر تونستید از این لحظه عکس بگیرید تا بعد ها وقتی به این عکس نگاه میکنید چشماتون قلب قلبی بشه حال خوش عکس دوباره همه ی وجودتون رو پر کنه. چی از این بهتر که در دل طبیعت باشید، هوا عالی باشه و عزیزانتون هم کنارتون باشن و وجودتون پر از حال خوش باشه؟

star2

امروز روز بازی های گروهی در دل طبیعته، پس تنبلی رو کنار بذارید و بلند شید. فقط مراقب خودتون باشید تا خاطره ی امروز به عنوان یه روز خوش توی ذهنتون ثبت بشه.

امروز وقتشه که همه ی بازی های گروهی که بخاطر زندگی آپارتمانی از لیستتون حذف شده بود رو اجرا کنید و خوش بگذرونید و حسابی بخندین. خوبیه امروز و بدون در دل طبیعت میدونید چیه؟ اینکه وقتی برگشتین خونه اول یک دوش آب گرم بگیرید و بعد شب از شدت خستگی و بدو بدو تا سرتونو روی بالشت میذارید بیهوش میشید.

star2

راستی یادتون نره واسه ی همه ی آرزوهاتون امروز سبزه گره بزنید….

 13

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...