گزیده سردبیر

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر پل فور

رنگی رنگی براتون اشعاری از شاعران بزرگ آورده که می تونن این حس خوب رو در شما به وجود بیارن، اگر شعر رو دوست داشتین می تونین اون رو برای دوستانتون هم بفرستین و اون ها رو به خوندن چند خط شعر دعوت کنین. امروز هم در بخش مطالعه ی گروهی شعری از پل فور رو براتون آوردیم تا بخونین و لذت ببرین.

ادامه مطلب...


۲۱ فروردین – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. جسورانه رویاپردازی کن.

ادامه مطلب...


۲۰ فروردین – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. قدرتمند ترین سلاح امیدواری هست.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر مارگوت بیکل

رنگی رنگی براتون اشعاری از شاعران بزرگ آورده که می تونن این حس خوب رو در شما به وجود بیارن، اگر شعر رو دوست داشتین می تونین اون رو برای دوستانتون هم بفرستین و اون ها رو به خوندن چند خط شعر دعوت کنین. امروز هم در بخش مطالعه ی گروهی شعری از مارگوت بیکل رو براتون آوردیم تا بخونین و لذت ببرین.

ادامه مطلب...


20
17
16

۱۹ فروردین – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. حس خوب دوست داشتن رو در اطرافت گسترش بده.

ادامه مطلب...


۱۸ فروردین – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. اون تغییری رو که به دنبالش هستی از خودت شروع کن.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر ری او تا

رنگی رنگی براتون اشعاری از شاعران بزرگ آورده که می تونن این حس خوب رو در شما به وجود بیارن، اگر شعر رو دوست داشتین می تونین اون رو برای دوستانتون هم بفرستین و اون ها رو به خوندن چند خط شعر دعوت کنین. امروز هم در بخش مطالعه ی گروهی شعری از ری او تا رو براتون آوردیم تا بخونین و لذت ببرین.

ادامه مطلب...


۱۷ فروردین – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. هر قدم کوچیک به سمت موفقیت یک قدم مهمه.

ادامه مطلب...


...89101112...203040...